Forhåndsbestille Julemat

For at vi til enhver tid ska ha tilstrekkelig med ingredienser til rettene på julemenyen, må vi be deg forhåndsbestille fra menyen et par dager
i forkant. Dette gjelder ikke bare julebordgjester, men alle som skal bestille fra vår julemeny.

 

Ring oss i restauranten på tlf.: 69 25 25 85

 

,