Den Greske Nasjonaldagen 28. oktober

Restaurant Alexandros feirer den andre av to greske nasjonaldager, som hvert år feires den 25. mars og den 28. oktober. Vi feirer den såkalte Ochi-dagen her i restauranten med å tilby deg:

Kleftiko til kr. 345,-

Ochi-dagen 28. oktober

Grunnen til at Hellas feirer 28. oktober som nasjonaldag, har å gjøre med følgende hendelse under 2. verdenskrig:
Den italienske diktatoren Benito Mussolini ønsket å opprette et nytt Romerrike, og konkurrerte med Hitler om å okkupere stadig nye landområder. Italienerne hadde okkupert Albania i 1939, og da Hitler okkuperte Romania, ville Mussolini vise styrke ved å innlemme Hellas i sitt rike. Mussolini henvendte seg til den greske statsminister og general Ioannis Metaxas, og stilte ultimatum om at italienske styrker måtte få fritt leide gjennom Hellas, hvis ikke ville han gå til krig. Det sies at Metaxas svarte Mussolini med ett ord: Ochi (Nei).

Italia invaderte Hellas samme dag, og Hellas var dermed med i 2. verdenskrig. Grekerne klarte imidlertid å drive italienerne tilbake, samt å erobre sørlige deler av Albania, men den 6. april 1941 invaderte Tyskland Hellas.

Den gresk-italienske krig varte fra 28. oktober 1940 til 23. april 1941. – Kilde: Diamantisen

,,,